Những Hình Ảnh Đầu Tiên Mặt Bằng Giai Đoạn 4 Dự Án Khu Đô Thị Phúc An City

Những Hình Ảnh Đầu Tiên Mặt Bằng Giai Đoạn 4 Dự Án Khu Đô Thị Phúc An City. Giai đoạn 4 Chủ đầu tư Trần Anh Group phát triển dòng sản phẩm cao cấp giới hạn trong đô thị Phúc an city với qui mô 100ha biệt thự Song lập diện tích tối thiểu ngang […]