Giõ hàng ký gữi giá bán và Phương thức thanh toán từ Trần Anh Group

Dự án Phúc An City với tổng qui mô lên đến trên 100ha triển khai 5 giai đoạn. Chủ đầu tư Trần Anh Group đang dần hoàn thiện đến giai đoạn 3 ( 2 giai đoạn 1 và giai đoạn 2 ) đả bán hết và bàn giao nhà cư dân về sinh sống. Mẫu […]