Dư án Khu đô thị Phúc an city hình ảnh đầu tiên giai đoạn 4

Dư án Khu đô thị Phúc an city hình ảnh đầu tiên giai đoạn 4 Khu đô thị Phúc an city với tổng qui mô 100ha chia thành 5 giai đoạn . Hiện đầu tư , nhà phát triển dự án Trần Anh Group đang triển khai giai đoạn 4 dự án với sản phẩm […]