Có nên vay ngân hàng đầu tư bất động sản?

1. Các hình thức vay vốn ngân hàng đầu tư:  Hiện nay, ngân hàng trong và ngoài nước có khá nhiều hình thức cho vay vốn. Tuy nhiên 2 hình thức vay vốn ngân hàng phổ biến nhất là: vay tín chấp và vay thế chấp – Vay thế chấp là hình thức vay truyền […]